Waarom geef ik 2 dagen les? En 6 redenen om dat zelf ook te doen!

Draag jij als ervaren mediaspecialist of ondernemer bij aan de ontwikkeling van jong talent? Moet, wil en kan jij je daar mee bezighouden? Hier 6 redenen waarom tijd investeren in HBO-onderwijs de moeite waard is. Voor jou, je bedrijf én voor een sterk Nederland.

Het Nederlandse HBO-onderwijs heeft baat bij meer praktijkervaring. Studenten schreeuwen erom én omarmen het. Hoe ik dat weet? Ik heb het geprobeerd!

Bij deze deel ik mijn ervaring als docent – 1,5 à 2 dagen per week, gedurende 10 weken – en wat ik hiervan geleerd heb.

Bij deze mijn pleidooi voor bevlogen ondernemers en specialisten om actief bij te dragen aan het onderwijs in je vakgebied! In mijn geval: lesgeven bij de HBO opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD) aan de Hogeschool van Amsterdam.

Mijn doel is om jou als lezer te laten zien wat je kan doen om bij te dragen aan een vijver vol talenten en zo samen te bouwen aan een sterk toekomstgericht Nederland.

Bas van der Lans, docent HvA, Communicatie & Multimedia DesignMijn pleidooi breek ik op in twee delen:

 • What’s in it for them – wat schieten studenten en de opleiding op met mij?
 • What’s in it for mewhy the f#&k 2 dagen ‘dure tijd’ per week verkopen voor nop?

What’s in it for them?

Lesgeven op de Hogeschool van Amsterdam: waarom is dit goed voor de studenten en de opleiding?

Wat schieten studenten en de opleiding op met mij?

#1. Hoger onderwijs schreeuwt om meer praktijkervaring en omarmt het.

Studenten schreeuwen erom én omarmen het. Regelmatig bleef een fors percentage van mijn studenten 10 à 20 minuten plakken na een college om vragen te stellen over de praktijk!

Onder andere op de volgende manieren probeerde ik de praktijk in te brengen tijdens lessen:

 • Het plaatsen van een vak in de context van de beroepspraktijk werkt sterk motiverend: ‘wat betekent mijn job voor de wereld’. Dit kreeg ik terug als feedback van de studenten (1-op-1 én in een enquete die onder studenten gehouden is over het afgelopen blok).
 • Werken binnen de vakken die er zijn aan echte casussen uit de beroepspraktijk maakt dat de ervaring aansluit op het werk NA de opleiding.
 • Veel lessen eindigden we met een lagerhuisdebat over een actueel onderwerp in het vakgebied.
 • Als docent simuleer ik mijn opdrachtgevers / ‘de klant’, in rollenspellen.

#2. Zij die technologie begrijpen hebben de plicht de wereld te verbeteren!

CMD’ers ontwerpen de digitale oplossingen van de toekomst.

Juist ondernemers die vanuit hun vakgebied een brede ervaring en diep begrip van media en technologie hebben, begrijpen wat voor impact de komende decennia op onze omgeving zullen hebben. Aan hen – met klem – de oproep ervaringen te delen en ‘in contact’ te komen, te blijven en bij te dragen aan de nieuwe generatie specialisten!

Mijn bijdrage is ook zeker ideëel:

Zij die technologie en media begrijpen hebben de plicht bij te dragen aan een betere wereld door technologie toe te voegen én weg te nemen.

Bijna ieder bedrijf wordt een media- en technologiebedrijf. De impact van media en technologie is enorm. Als zij die er begrip van hebben verantwoordelijkheid nemen is de wereld positief maakbaar en kunnen we problemen zoals eenzaamheid, oorlog, het fileprobleem en ziekten oplossen.

(een snede uit het manifest van mijn persoonlijke holding)

Zoals je leest: mijns inziens is technologie anders dan andere zaken. Technologie en data raken alles in de samenleving. With great power comes great responsibility. Laat studenten proeven aan jouw uitdagingen en methoden van vandaag, zodat ze zo vroeg mogelijk aan de slag gaan met denkwijzen en aanpak uit de praktijk!

#3. Gat tussen onderwijs en beroepspraktijk dichten maakt studenten meer beroepsklaar

Informatie uit de eerste hand is van belang. Dat betekent:

 1. Als student regelmatig ‘op de arbeidsmarkt’ kijken
 2. Als docent regelmatig ‘op de arbeidsmarkt’ kijken

Voor docenten: op het HBO werken veel docenten die geen onderdeel meer zijn van de beroepspraktijk. Dat heeft voordelen (zoals volledige focus / aandacht voor het werk), maar bij full-time docent-zijn vergaat na verloop van tijd praktijk-ervaring. Terwijl juist de vakgebieden media en technologie zo snel ontwikkelen.

Dan voor studenten: Wat bij MBO logisch is, mist bij hogere opleidingen. Er zijn stages, maar je bent afhankelijk van of je een goede stage vindt en hoe je begeleidt wordt (wat ook een geluksfactor in zich heeft). Als je stagiair eerder geprikkeld wordt.

@HvA: Begrijp mij niet verkeerd: ik zeg niet dat de CMD-opleiding geen tijd en moeite steekt in het benaderen van de beroepspraktijk. Ik doe hierbij juist de oproep aan ondernemers een steentje bij te dragen!

“Oké. Leuk. Maar ik ben geen filantroop én heb een drukke agenda.” hoor ik je denken.

Ook ik ben geen filantroop en ook ik moet andere dingen laten + flink puzzelen om dit in mijn agenda te passen.

Waarom ‘verkoop’ ik dan tóch mijn tijd als docent?

Door naar deel twee van dit pleidooi …

What’s in it for me?

Lesgeven op de Hogeschool van Amsterdam: waarom is dit ook goed voor mij?

Ofwel: Waarom 2 dagen ‘dure tijd’ per week verkopen voor ‘peanuts’ *? Immers: als ik mijn tijd commercieel verkoop is de omzet op mijn tijd factor 5 à 7 hoger.

Bas van der Lans Workshop Huis ter Duijn

#1. Teruggeven aan de community, bijdragen aan een inspirerend hoger beroepsonderwijs

Ik heb een gezond bedrijf gebouwd op basis van Open Source software en CMD’ers. Mijn bedrijf Van Ons heeft op moment van schrijven 22 medewerkers waarvan 7 CMD’ers. Een significant aantal dus.

Na een oproep van de HvA voor een docent voor een vak over Open Source Software heb ik gereageerd. Ik ben het commitment aangegaan om aan alle eerstejaars een hoorcollege te geven en twee klassen een blok lang werkgroepen te geven. Tijdens die werkgroepen maakten de studenten een site van A-tot-Z op basis van een voorgedefinieerde case.

Mijn tijd als docent bij de Hogeschool van Amsterdam heb ik als zeer prettig ervaren. Op de eerste plaats omdat ik me ongelooflijk nuttig gevoeld heb.

En het voelt als een waardevolle samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. En dan niet top-down (Triple Helix, de driehoek bedrijfsleven – overheid – onderwijs) maar bottom-up (lokale MKB’er zoekt samenwerking met specifieke CMD-opleiding): tussen MKB (wij, Van Ons) en HvA’s CMD-opleiding.
Pragmatischer bestaat niet.

De oprechte interesse en het enthousiasme van studenten heeft gezorgd dat ik me zeer gerespecteerd en welkom gevoeld heb in alle colleges.

#2. Nog nooit heb ik in zo weinig tijd zóveel geleerd!

Cliché maar waar: hoe hard je ook je best doet, van lesgeven leer jij zelf misschien wel meer dan je studenten.

Uitleggen is leren!

Daarnaast investeert de Hogeschool van Amsterdam in goede on-boarding. Ze heeft mij een didactische cursus aangeboden. Ondanks dat ik – zakelijk – minimaal eens per maand voor serieuze groepen sta, heb ik ongelooflijk veel geleerd van deze cursus. Key insight: dat je een groep op energieke wijze enorm kan inspireren, betekent nog niet dat échte kennisoverdracht heeft plaatsgevonden. Er zijn vele tools – zoals activerende werkvormen – die kennisoverdracht en het leerproces positief beïnvloeden.

En ze wérken, heb ik gemerkt. Ik pas ze nu ook weer toe in de zakelijke presentaties en workshops die ik geef.

#3. En dan ook nog een business-case: ik leer over de toekomstige arbeidsmarkt én kom met studenten in contact!

90% van Nederlandse MKB’ers groeit niet (dit is één van de aanleidingen geweest voor het schrijven van het Handboek voor Digitale Slagkracht).

Belangrijke reden (bron: Ministerie Economische zaken, rapport ‘Staat van het MKB 2016’)?

Het lukt MKB’ers onvoldoende om talent te vinden en te binden.
In bijna ie-de-re branche (ook in die van ons)!

Lesgeven is een sympathieke manier om te leren hoe de professionals in spé denken en leven. Jouw lesgeven draagt bij aan het talent. Daarnaast is het een goede manier om met veel nieuwe aanwas van talent in contact te komen.

Dus:

 • Je leert de toekomstige generatie kennen,
 • je draagt actief bij aan het talent én …
 • … je komt met potentiële werknemers in contact!

Zelf zie ik lesgeven als een pragmatische manier om de poel goede studenten voor Nederland groter en beter maken.

En dat sommige studenten jouw bedrijf in de toekomst weten te vinden lijkt mij evident!

Kortom: Win-Win-Win

Of je er een goede deal mee maakt qua directe beloning?
Vast niet, maar dat is heel korte termijn gedacht.

Voor mij heeft het lesgeven nu al geresulteerd in:

 1. veel dankbaarheid van studenten
 2. fijne samenwerking mét en inspiratie van mede-docenten
 3. … en daardoor voor ongelooflijk veel voldoening
 4. veel geleerd over lesgeven, wat mij een betere ondernemer maakt
 5. veel geleerd én in contact gekomen met de nieuwe generatie talent

Vandaar bij deze mijn oproep aan ervaren ondernemers, media- en technologie-specialisten:

Investeer tijd in de nieuwe generatie, geef les!

Waarom ik dit schrijf? Oók omdat er vacatures openstaan bij ‘mijn’ CMD-opleiding.

Iets voor jou? Bekijk de vacatures!

Q: Waarom alleen HBO-geschoolde mediaspecialisten?
A: Terechte vraag. Ik noem specifiek mediaspecialisten met een HBO achtergrond omdat dat mijn branche is, alleen hierin heb ik ervaring. Ongetwijfeld geldt ditzelfde verhaal voor andere branches!

Plaats een reactie