NRC Spitsuur: "Hij staat soms wel vijftien keer per nacht op"